KONTAKT

Sídlo spolocnosti:

eL-ekon, s.r.o.
Kuzmányho 9/350
977 01 Brezno


Telefónne kontakty:

E-mail :

0911 412 501lydia@el-ekon.sk
Lýdia Janková, konateľka spoločnosti


Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica v odd.: Sro, vl. č. 18791/S

NOVINKY

Člen SAU