ADMINISTRATÍVNE PRÁCE


Ponúkame Vám aj:

  • - pomoc pri vypísaní rôznych tlačív
  • - vypracovanie podnikateľských plánov
  • - prepisovanie zo štandardných papierových podkladov
  • - prepisovanie zvukových nahrávok
  • - jazyková štylizácia a gramatická úprava
  • - tlač na laserovej tlačiarni čiernobielo
  • - tlač na laserovej tlačiarni farebne

NOVINKY

Člen SAU